Tietojärjestelmillä muutat metsä-, hiilinielu- ja biodiversiteettitiedon vastuulliseksi ja tulokselliseksi toiminnaksi

 

Asiakaslähtöiset metsätietojärjestelmät

 

Arbonaut kehittää metsätietojärjestelmiä (Forest Information Systems, FIS), joiden avulla asiakkaiden metsävaratiedot pysyvät aina ajan tasalla. Lukuisat käyttäjät hyödyntävät sovelluksiamme yhteistyössä ja päätöksenteossa - kerätessään, hallitessaan, analysoidessaan ja jakaessaan laadukasta metsätietoa. Asiantuntijamme ovat kattavasti sitoutuneet toteuttamaan kunkin asiakkaan erityistarpeet. Räätälöimme järjestelmiimme viimeisimpien tutkimustietojen ja trendien mukaiset, tarkoituksenmukaiset toiminnallisuudet.

 

Päätöksenteon tuki ja tiedon jakaminen

 

Digitaalisen tiedon määrän jatkuva kasvu ja vaihteleva laatu haastaa käyttäjät tiedon tehokkaassa hallinnassa ja analysoinnissa. Modernin päätöksenteon tueksi kaivataan monitahoista ymmärrystä ympäristö-, sosiaalisista ja taloudellisista olosuhteista, jotta kestävän kehityksen tavoitteet voidaan saavuttaa. Arbonaut tarjoaa päätöksenteon tukijärjestelmiä (Decision Support Systems, DSS) intuitiivisisiin verkko- ja mobiilikäyttöliittymiin perustuen. Niiden avulla toimenpiteiden ja säännösten täytäntöönpanosta tulee selkeää, kattavaa ja toimivaa. Lisäksi sovellukset ohjaavat oikeisiin valintoihin tarjoamalla tehokkaita työkaluja ja laadun varmistuksen mittareita.

Päätöksentekotuen käyttötapaukset kattavat mm. metsäsektorin monitoroinnin, metsäkadon seurannan, maankäytön suunnittelun, ennallistamisen, suojelualueiden sijoittamisen (zonation) ja hallinnan.