Tietojärjestelmillä muutat metsien puusto-, hiilinielu- ja monimuotoisuustiedon vastuulliseksi ja tulokselliseksi toiminnaksi

 

Asiakaslähtöiset metsätietojärjestelmät

 

Arbonaut kehittää metsätietojärjestelmiä, joiden avulla metsävaratiedot pysyvät aina ajan tasalla. Lukuisat käyttäjät hyödyntävät sovelluksiamme metsäalueisiin kohdistuvassa päätöksenteossa - kerätessään, hallitessaan, analysoidessaan ja jakaessaan laadukasta metsätietoa. Asiantuntijamme ovat sitoutuneet toteuttamaan kunkin asiakkaan erityistarpeet. Räätälöimme järjestelmiimme viimeisimpien tutkimustietojen ja trendien mukaiset, tarkoituksenmukaiset toiminnallisuudet.

 

Päätöksenteon tuki ja tiedon jakaminen

 

Digitaalisen tiedon määrän jatkuva kasvu ja vaihteleva laatu haastaa käyttäjät tiedon tehokkaassa hallinnassa ja analysoinnissa. Päätöksenteon tueksi tarvitaan usein laadukasta paikkatietoa ja laaja-alaista ymmärrystä taloudellisista, sosiaalisista ja ympäristöllisistä ominaisuuksista, jotta kestävän metsätalouden tavoitteet voidaan saavuttaa. Arbonaut tarjoaa verkko- ja mobiilipohjaisia päätöksenteon tukijärjestelmiä (Decision Support Systems, DSS), joiden avulla toimenpiteiden ja säädösten toteuttaminen helpottuu. Sovellukset ohjaavat parhaisiin päätöksiin tarjoamalla tehokkaita analyysityökaluja ja laadun varmistuksen mittareita.

Päätöstilanteet voivat liittyä mm. suojelualueiden määrittämiseen, ennallistamiseen, metsäkadon ehkäisemiseen tai maankäytön suunnitteluun.