Med våra informationssystem förvandlar du bestånds- och mångfaldsinformation samt kolsänkor till ansvarsfull och lönsam verksamhet

 

Faktabaserade användarvänliga lösningar

 

Arbonaut utvecklar skogsinformationssystem som hjälper att hålla beståndsinformationen alltid uppdaterad. Användarna nyttjar våra applikationer i beslutfattningsprocesser – vid insamling, hantering, analysering och fördelning av högkvalitativ skoglig information. Våra experter är djupt engagerade i att förverkliga varje kunds speciella behov. Vi skräddarsyr våra system enligt senaste forskningsdata och trender.

 

Beslutsstöd och informationsutbyte

 

Den kontinuerliga ökningen av mängden digital information och den varierande kvaliteten gör det allt svårare för användaren att hantera och analysera informationen effektivt. För att uppnå målen för hållbart skogsbruk behövs platsinformation av hög kvalitet, bred förståelse för ekonomiska, sociala och miljöaspekter. Arbonaut erbjuder online- och mobila beslutsstödssystem (Decision Support Systems, DSS), vilka underlättar implementeringen av olika åtgärder och regelverk. Applikationerna som innehåller effektiva analysmetoder och verktyg för att säkra kvaliteten, hjälper dig att göra väl grundade beslut.

Besluten kan gälla t.ex. att att definiering av skyddade områden, restaurering av skog, förebyggande av skogsskövling eller planering av markanvändning.