Laserkeilausinventointi on tarkka ja kustannustehokas metsien inventointimenetelmä. Laserkeilausaineistoa on onnistuneesti hyödynnetty luonnonmetsissä ja plantaaseilla sekä eri kasvillisuusvyöhykkeillä boreaalisesta havumetsävyöhykkeestä trooppisiin sademetsiin. Suomessa metsien inventointia tehdään pääsääntöisesti laserkeilausmenetelmällä.
Arbonautin metsäammattilaisista, matemaatikoista ja ohjelmoijista koostuva tiimi on kehittänyt ArboLiDAR-ohjelmiston tuottaakseen korkealaatuisia inventointituloksia laajalle asiakasjoukolle Euroopassa, Aasiassa, Afrikassa, Etelä-Amerikassa ja Pohjois-Amerikassa. ArboLiDAR-työkalujen avulla on inventoitu jo yli 15 miljoonaa hehtaaria metsää.
ArboLiDAR-työkaluja käytetään esimerkiksi satelliittikuvapohjaiseen hiilinielujen laskentaan, energiapuukorjuun suunnitteluun, metsäpaloriskin arviointiin ja investointien toteutettavuustutkimuksiin.
Toimimme tiiviissä yhteistyössä asiakkaidemme kanssa ja tarjoamme koulutusta uusien aineistojen ja työkalujen käyttöön.
ArboLiDAR-ohjelmiston avulla voit mm.:

Laskea metsäinventoinnin tulokset saadaksesi tarkkaa tietoa metsäsuunnittelua varten

Saada arvion inventointitulosten tarkkuudesta

Tehdä metsikkökuviointia automaattisesti

Tuottaa puuston latvustomallin

Saada tietoa metsän vesitaloudesta kosteusindeksin ja oja-analyysin avulla