Vesialan toimijoiden keskuudessa on ollut haasteena tutkijoilta saatavan analyyttisen tiedon jakaminen selkeästi ja ymmärrettävästi niin päätöksentekijöille kuin kansalaisille. Monissa paikoissa on puutteita veden laadun seurannassa, vesijärjestelmien tiedoissa ja vesivarojen hallinnassa. Lisäksi sadevesien virtaamisennusteet ja tulvaennusteet voivat olla puutteellisia.
ArboAqua, helppokäyttöinen verkkopalvelu, on vastaus asiakkaidemme tarpeisiin. Alusta sallii eri tietolähteistä tulevan tiedon keskittämisen hyödyntämällä kaukokartoitustietoja mm. Vesistöjen laadun arvioimiseen ja muutosten seuraamiseen. Integroidut mallintamistyökalut auttavat arvioimaan erilaisia veden laatua koskevia skenaarioita ja suunnittelemaan sopivia toimenpiteitä. ArboAqua on räätälöitävissä vastaamaan käyttäjiemme erilaisia tarpeita.

Ympäristötiedon hallinta ja analysointi

Seuranta ja mallinnus

Suunnittelu, ennustaminen ja toimenpiteiden vaikutusten arviointi

Raportointi

Tietojen jakaminen helposti ja sujuvasti